Toxine fusarium


tratament cu panacur giardia condilom subcutanat

Within the international context, particular emphasis could be placed on enhancement of early recognition and detection of diseases on the global scale and on better promotion of European approaches to biological risks. În context internaţional, un accent deosebit ar putea fi pus pe dezvoltarea etapelor privind recunoaşterea şi depistarea bolilor într-o fază timpurie, la scară globală şi toxine fusarium o mai bună promovare a abordărilor europene în materie de riscuri biologice.

condiloame dacă nu sunt tratate complicații de verucă plantară

After the period established in point B 1 of this Chapter, the mouse bioassay shall be used only during the periodic monitoring of production areas and relaying areas for detecting new or unknown marine toxins on the basis of the national control programmes elaborated by the Member States.

După perioada stabilită în partea B punctul 1 din prezentul capitol, dozarea toxine fusarium pe șoarece este utilizată doar în cursul monitorizării periodice a zonelor de producție și a zonelor de relocare în vederea detectării unor toxine marine noi sau necunoscute pe baza programelor de control naționale elaborate de statele membre.

Linguee Apps

This contains the gene of a bacterium producing toxins which destroy the larvae of a parasitic butterfly, infestation with which constitutes a danger for the development of the maize plant.

Acesta conține gena unei bacterii care produce toxine ce distrug larvele unui fluture parazit, a căror toxine fusarium, în caz de infestare, constituie un pericol pentru dezvoltarea plantei.

parazitii sa nu ma iubesti prevention of laryngeal papilloma

Acum avem probleme cu bacteriile, tot în Germania.